Mateusz o sobie Kilka słów o sobie samym, prozą pisanych.